PERSONLIG ASSISTANS

– VI HJÄLPER DIG MED STÖD, RÅD OCH SERVICE GENOM HELA PROCESSEN

Även om från 1 januari 2023 blev det enklare att beviljas personlig assistans och assistansrätten stärkts har det blivit allt svårare att få assistans beviljat fortfarande.

Därmed att få hjälp med ansökan om assistansersättning är nästan ett måste för att få rätt beslut som motsvarar dina behov.

Vi har kunskap

Vi har kunskap och lång erfarenhet för att hjälpa dig med ansökan. Vi erbjuder detta kostnadsfritt.

Utöver det erbjuder vi kostnadsfri juridisk expertis för din ansökan vid behov. Vi har jurister som kan hjälpa dig med ansökan och hjälper dig med råd och stöd.

En annan fördel när vi hjälper dig med ansökan kan du eventuellt få retroaktiv ersättning från Försäkringskassan om du har haft assistenter som har hjälpt dig under en övergångsperiod.

Vi har kunskap

Vi har kunskap och lång erfarenhet för att hjälpa dig med ansökan. Vi erbjuder detta kostnadsfritt.

Utöver det erbjuder vi kostnadsfri juridisk expertis för din ansökan vid behov. Vi har jurister som kan hjälpa dig med ansökan och hjälper dig med råd och stöd.

En annan fördel när vi hjälper dig med ansökan kan du eventuellt få retroaktiv ersättning från Försäkringskassan om du har haft assistenter som har hjälpt dig under en övergångsperiod.

Vi hjälper dig;

– som vill ansöka om assistans.
– som har beslut om personlig assistans idag hos din kommun eller Försäkringskassan.
– som vill byta assistansbolag

Kontakta oss så gör vi resan tillsammans.

När du har bestämt dig att välja oss kommer vi boka ett första möte för planering, rådgivning, tecknande av avtal och fullmakt, val av assistenter etcetera Därefter kommer vi ha ett genomförandeplansmöte för att planera ett fungerande schema och planering av genomförande av insatserna.

Assistansen utformas och utförs enligt dina behov och önskemål.

Kontakta oss så kan vi berätta mer.

Läs mer om hur ansöker Du om personlig assistans här.

Vi hjälper dig;

– som vill ansöka om assistans
– som har beslut om personlig assistans idag hos din kommun eller Försäkringskassan
– som vill byta assistansbolag

Kontakta oss så gör vi resan tillsammans

När du har bestämt dig att välja oss kommer vi boka ett första möte för planering, rådgivning, tecknande av avtal och fullmakt, val av assistenter etcetera Därefter kommer vi ha ett genomförandeplansmöte för att planera ett fungerande schema och planering av genomförande av insatserna.

Assistansen utformas och utförs enligt dina behov och önskemål.

Kontakta oss så kan vi berätta mer.

Läs mer om hur ansöker Du om personlig assistans här.

Att byta assistansbolag.

Är du inte nöjd med ditt nuvarande assistansbolag har du alltid möjlighet och rätt att byta. Det är inte svårt och krångligt och tar inte heller lång tid att byta bolag.

När du har bestämt dig att byta bolag kommer vi skriva ett avtal med dig och därefter kommer vi ta över det praktiska arbetet.

Har du assistenter som du vill ha med dig kommer vi skriva avtal med dem med minst lika bra villkor som de hade haft hos det gamla företaget.

Om du önskar så är Vi med dig genom hela processen och ger stöd och råd till dig i kontakten med Försäkringskassan eller kommunen. Detta är för att öka dina möjligheter till att få den hjälpen Du har rätt till.

Att byta assistansbolag.

Är du inte nöjd med ditt nuvarande assistansbolag har du alltid möjlighet och rätt att byta. Det är inte svårt och krångligt och tar inte heller lång tid att byta bolag.

När du har bestämt dig att byta bolag kommer vi skriva ett avtal med dig och därefter kommer vi ta över det praktiska arbetet.

Har du assistenter som du vill ha med dig kommer vi skriva avtal med dem med minst lika bra villkor som de hade haft hos det gamla företaget.

Om du önskar så är Vi med dig genom hela processen och ger stöd och råd till dig i kontakten med Försäkringskassan eller kommunen. Detta är för att öka dina möjligheter till att få den hjälpen Du har rätt till.