Verksamheten

Omsorgsjouren Sverige AB bedriver hemtjänst i Stockholmsregionen sedan 2009 med mycket gott resultat. Huvudkontoret ligger i Telefonplan.

Hemtjänst utförs samtliga veckodagar.

Verksamheten brukar arbeta med årliga verksamhetsplaner.

Kontinuiteten och kundnöjdhetsnivån är mycket hög. Kunder har stort inflyttande i sin hemtjänst och hemtjänsten utförs enligt kundens önskemål.

Varje kund har en fast omsorgskontakt och kunden har alltid rätt att byta omsorgskontaktpersonen.

Vi arbetar fortlöpande med riskanalyser och egna kontroller för att säkerställa och förbättra verksamheten.

Utifrån riskanalyser arbetar vi för att förebygga och eliminera riskerna som har konstaterats.

Egna kontroller ger oss möjligheten att ha en samlad bild av verksamheten.

Med resultaten av egna kontroller tydliggör vi de utvecklingsområden som vi skall arbeta med för att förbättra och säkerställa verksamheten.

Medarbetarna ges möjlighet till att vara delaktiga att förbättra kvaliteten i och även kunderna och anhöriga ges möjlighet att vara delaktiga att förbättra verksamheten.

Ledningen och Medarbetare

Ledningen är kompetent, har lång erfarenhet och är alltid tillgänglig för personalen, kunderna, anhöriga och samarbetspartner.
Bland medarbetarna pratas förutom svenska bl a ryska, polska, kurdiska, turkiska, persiska, uzbekiska, arabiska, somaliska, dari, amharinja, eritreanska mm mm.

Ledningen och Medarbetare

Ledningen är kompetent, har lång erfarenhet och är alltid tillgänglig för personalen, kunderna, anhöriga och samarbetspartner.
Bland medarbetarna pratas förutom svenska bl a ryska, polska, kurdiska, turkiska, persiska, uzbekiska, arabiska, somaliska, dari, amharinja, eritreanska mm mm.

HEMTJÄNST

Hemtjänsten utförs enligt dina önskemål. Detta dokumenteras i Genomförandeplanen.
Hemtjänst utförs samtliga veckodagar.

Vi erbjuder bl a:
-Personlig omvårdnad
-Personlig hygien
-Matlagning
-Renbäddning
-Klädvård
-Inköp av dagligvaror
-Tvätt
-Städ
-Övriga service – Promenader etc.
-Stöd och ledsagning i vardagen, till exempel besök till frisör, fotvård eller liknande etc. etc.

Du alltid får rätt personal med rätt kompetens vid rätt tillfälle.
Du har alltid en kontaktperson.