Välkommen till Omsorgsjouren

Omsorgsjouren bedriver Personlig Assistans och
Hemtjänst sedan 2011 med mycket gott resultat.
Vi utför Hemtjänst i Stockholmregionen.
Personlig Assistans utför vi i hela Sverige.

Välkommen till Omsorgsjouren

Omsorgsjouren bedriver Personlig Assistans och
Hemtjänst sedan 2011 med mycket gott resultat.
Vi utför Hemtjänst i Stockholmregionen.
Personlig Assistans utför vi i hela Sverige.

Vår målsättning

Vår vision är;
-Att skapa möjligheter för äldre och funktionshindrade att leva ett självständigt liv i sin egen valda miljö.

-Att erbjuda vård och omsorg med respekt enligt den enskildes önskemål för hans/hennes trygghet och välbefinnande.

Vi kämpar för ditt välbefinnande och för ett värdigt liv för dig.

Personlig assistans och Hemtjänst utförs på dina villkor.