10.1 C
Stockholm, SE
lördag, oktober 1, 2022

Jobb hos oss

Personlig assistans på dina villkor, för din trygghet och välbefinnande!

VÄLKOMMEN!

Tack att du vill vara med och arbeta med oss. Våra medarbetares insatser är grunden i vår verksamhet. Du kommer vara en stor resurs i vår verksamhet och vi litar på att du kommer arbeta och hjälpa till för att bidra till att arbetet bedrivs på bästa sätt. I gengäld lovar vi dig ett spännande och omväxlande arbete med stora utvecklingsmöjligheter.

Omsorgsjouren är en trygg arbetsgivare med bland annat kollektivavtal, avtalsförsäkringar och möjlighet till kompetensutveckling. Vi är medlem i Almega/Vårdföretagarna.

Omsorgsjouren Sverige AB bedriver hemtjänst i Stockholmsregionen sedan år 2009 med gott resultat.

Vi är stolta över vår tradition att värna om både våra kunder och medarbetare som har haft en mycket hög nöjdhetsnivå enligt våra egna och andras undersökningar. Våra kunders och medarbetares nöjdhet är vårt motto.

Vår värdegrund är att:

-”Verksamheten ska vila på grundläggande principer som respekt och alla människors lika värde.

-Verksamheten skall kännetecknas av ett gott bemötande.

-Omvårdnad och service skall syfta till och genomföras på ett professionellt sätt så att vårdtagaren skall ha ett värdigt liv och välbefinnande.

-Förhållningssättet skall syfta till att frigöra och utveckla omsorgstagarens egna resurser samt att visa respekt för dennes självbestämmande, integritet och bakgrund.”

För att kunna arbeta och bidra till förbättringar måste var och en av våra medarbetare känna till och verkligen respektera vår värdegrund och arbeta efter det. Detta är säkerställande att ha nöjda kunder och medarbetare.

Vår vision är att stärka individer som kund eller som medarbetare. Våra medarbetare ska ha god förmåga att känna och ta ansvar, samarbeta, ta eget initiativ, dela våra värderingar, känna lojalitet och kunna se helheten för ett värdigt liv och välbefinnande för våra kunder.

Vi är tacksamma att Du vill arbeta inom Omsorgsjouren Sverige AB och vi säger hjärtligt välkommen till dig.

Skicka din ansökan och CV så får du svar och eventuellt ett mötesförslag för anställningsintervju.

Välkommen!