Välkommen till Omsorgsjouren

Omsorgsjouren bedriver hemtjänst i Stockholmsregionen sedan 2009 med mycket gott resultat.

Vår målsättning är att skapa möjligheter för äldre och funktionshindrade att leva ett självständigt och värdigt liv i sin egen valda miljö.

Hemtjänst på dina villkor, för ett värdigt liv och välbefinnande.

Kontakta oss

Adress:

Trettondagsvägen 16

126 36 Hägersten

Telefon:

Tel: 08-51 51 22 51

Telefax: 08-710 03 58

Mobil:


073-521 36 33

Verksamhetschef:

Mehmet Acikgöz
073-521 36 33
mehmet.acikgoz@omsorgsjouren.se