10.1 C
Stockholm, SE
lördag, oktober 1, 2022

OM OSS
Ditt klara hemtjänst alternativ


Omsorgsjouren Sverige AB bedriver hemtjänst i Stockholmsregionen sedan 2009 med mycket gott resultat.

Huvudkontoret ligger i Telefonplan och lokalerna är anpassade för att bedriva hemtjänst med kvalitet. Lokalerna är godkända av Arbetsmiljöverket och lämpliga för att bedriva verksamheten enligt föreskrifter och enligt arbetsmiljöaspekter för personalen. Lokalerna är utrustade för att kunna bedriva utbildning för personalen.

Hemtjänst utförs samtliga veckodagar.

Verksamheten brukar arbeta med årliga verksamhetsplaner.

Kontinuiteten och kundnöjdhetsnivån är mycket hög.

Kunder har stort inflyttande i sin hemtjänst och hemtjänsten utförs enligt kundens önskemål och förväntan inom ramen om kommunens biståndsbedömning.

Varje kund har en kontaktperson och kunden har alltid rätt att byta kontaktperson.

Synpunkter från kunder, anhöriga, samarbetspartner, vår egen personal och även från utomstående tas på största allvar.

Samarbetet både intern och externt fungerar mycket väl.

Vi brukar säkerställa verksamheten genom riskanalyser och egna kontroller. Vi arbetar fortlöpande med riskanalyser och utifrån det arbetar vi för att förebygga och hantera de risker som har konstaterats.

Egna kontroller ger oss möjligheten att ha en samlad bild av verksamheten och de utvecklingsområden som vi skall arbeta med för att förbättra och säkerställa verksamheten.

Medarbetarna ges möjlighet till att vara delaktiga att förbättra kvaliteten i och även kunderna och anhöriga ges möjlighet att vara delaktiga att förbättra verksamheten.

Bland medarbetarna pratas förutom svenska bl a ryska, polska, kurdiska, turkiska, persiska, uzbekiska, arabiska, somaliska, dari mm mm.

Ledningen är kompetent, har lång erfarenhet och är alltid tillgänglig för personalen, kunderna, anhöriga och samarbetspartner.

Verksamhetens målsättning är att skapa möjligheter för äldre och funktionshindrade att leva ett självständigt och värdigt liv i sin egen valda miljö.

Omsorgsjouren Sverige AB har beviljats av Inspektionen för vård omsorg (IVO) och innehar Tillståndsbevis.

Vi tål att jämföras.

Välkommen till Omsorgsjouren Sverige AB som kund!